Jeotermal ORC veya İkili Çevrim Santralleri

Jeotermal kaynaklar, baz yük enerji üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları arasında en güvenli ve istikrarlı olanlardan biridir. Günümüzde ABD, Filipinler, Endonezya ve Türkiye liderliğinde dünya çapında toplam kurulu kapasite yaklaşık 15 GWe’tır.

geothermal power plant design

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ JEOTERMAL ELEKTİRK SANTRALİ PORTFÖYÜNE SAHİP JEOTERMAL ORC TEDARİKÇİSİ

Geothermal Binary powwr plant

Jeotermal enerji, modern ve kanıtlanmış teknolojilerle kullanılmaya hazır büyük bir potansiyeldir. Ayrıca, bu yenilenebilir kaynağının büyümesini daha da ileriye taşıyabilecek bazı avantajları vardır:

Orta-düşük sıcaklıklarda jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi için artan talep, bu durumlarda en iyi güç üreten çözüm olduğu kanıtlanmış olan ORC santralleri için ümit vaat eden ve gelişen bir pazar yaratmıştır.

Patentli Radyal Dış Çıkışlı Türbin teknolojimiz sayesinde, Exergy, verimli ve kaynağa özel Organik Rankine Çevrimi (ORC) jeotermal elektrik santralleri sunmakta ve bugün portföyünde kurulu veya inşaat halinde toplam 470 MWe jeotermal güç yer almaktadır.

Dünya çapında çeşitli ülkelerdeki farklı jeotermal kaynak ve çevre koşullarındaki kapsamlı deneyim ve çok çeşitli enerji santralleri çözümleri ve türbin boyutları sayesinde, müşterilerimize Teknik çözümler sunabiliyor ve onların jeotermal potansiyellerinden yararlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Exergy’nin ORC sistemleri, farklı kaynak koşullarında ve santral konfigürasyonlarında uygulanabilir:

Düşük / orta entalpi (sadece sıvı ya da sıvı+buhar fazları)

yüksek entalpi

Kombine çevrim (flash ve ikili)

Kuyubaşı üretimi

EXERGY’nin ORC sistemleri, 1 MW’lık modüler üniteden 50 MW’a kadar özel üretim santrallere kadar mevcuttur.

ROT teknolojisinin daha basit tasarımı ve özel konfigürasyonu sayesinde ORC jeotermal santrallerimiz çeşitli avantajlar sunmaktadır:

PORTAFOGLIO

495 MW

SANTRALLER

31

ORTALAM SANTRAL GÜCÜ

16 MW

ORTALAMA EMRE AMADELIK

99%

TON PETROL EŞDEĞERI/YIL TASARRUF

662174

ÇOK BASINÇ SEVİYELİ RADYAL DIŞ ÇIKIŞLI TÜRBİN TEKNOLOJİSİ

jeotermal enerji santralleri, çok basınçlı seviye sistemlerine sahip olma imkanına sahiptir. Bu konfigürasyon, üretilen güçte ve verimlilikte önemli bir artış sağlar. Geleneksel olarak piyasada bulunan çok basınç seviyeli jeotermal sistemler, basınç seviyesi başına en az bir türbinden oluşur. EXERGY Radyal Dış Çıkışlı Türbin, benzersiz tek diskli ve çok seviyeli basınç konfigürasyonu sayesinde,

tek diskli bir türbin üzerinde birden fazla basınç seviyesi döngüsüne olanak sağlar. Jeotermal akışkan, ısıyı organik sıvıya aktaran YÜKSEK basınçlı ısı eşanjörlerinin ilkinden geçer. Daha sonra jeotermal sıvı, DÜŞÜK basınç türbini girişine geçer ve organik akışkanı buharlaştırarak DÜŞÜK basınç türbini girişine gönderir. YÜKSEK ve DÜŞÜK basınç organik sıvıları ile beslenen EXERGY Radyal Dış Çıkışlı Turbin (ROT), elektrik gücü üretmek için bir jeneratörü çalıştırır. Jeotermal akışkan daha sonra tekrar yer altına gönderilir ve döngü devam eder.

Orc kombi̇ne çevri̇m i̇le mevcut buhar elektri̇k santralleri̇ni̇n veri̇mli̇li̇ği̇ni̇ artirin

Tek flaşlı buhar santrali işletiminde, toplam termal kapasitenin önemli bir kısmı sıvı fazda kaybolur. ORC’yi tek bir flaş güç santrali ile birleştirerek, sıvı fazda bulunan ve aksi takdirde ek elektrik üretmek için boşa harcanacak olan enerjiyi güvenli ve verimli bir şekilde geri kazanmak mümkündür.

Bu çözüm, herhangi bir ek çevresel etki olmaksızın buhar santralinin nominal elektrik gücünü artırarak mevcut bir jeotermal santralin verimliliğini artırabilir.

This site is registered on wpml.org as a development site.