ORC teknolojisi motorlardan ve düşük-orta kapasiteli gaz türinlerinden ısı geri kazanımı için kendini ispatlamış bir teknolojidir.

Gaz türbinlerinden ve içten yanmalı motorlardan çıkan egzoz ısısının geri kazanılması verimliliği ve performansı optimize etmenin kolay bir yoludur. Petrol ve Gaz sektöründe çevresel etkileri azaltır. Bu kaynaklardan gelen atık ısıyı geri kazanmak için mevcut teknolojiler söz konusu olduğunda, pazarda iki ticari çözüm sunulmaktadır: buhar teknolojileri ve Organik Rankine Çevrimi sistemleri.

Buhar kullanan atık ısı geri kazanım santralleri, tesis işletimi için hem verimlilik hem de güvenlik avantajı sunmakta, ancak esneklikten yoksundur ve ORC'ye kıyasla daha fazla bakım gerektirmektedir.

ORC’nin düşük orta büyüklükteki her motorlardan ve gaz türbinlerinden çıkan gazın ısı geri kazanımı için ideal olarak uygun olduğu kanıtlanmıştır. Bu uygulama günümüzde dünya çapında inşa edilen veya yapım aşamasında olan toplam ORC enerji santrallerinin% 65'ini oluşturmaktadır (2017 rakamları).

Devrim niteliğindeki Radyal Dış Çıkışlı Türbin kullanan Exergy ORC atık ısı geri kazanım sistemleri, ORC’nin tüm avantajlarına ek olarak modern düşük sıcaklık motorları için yüksek verimlilik sunar:

BASİT SANTRAL TASARIMI
BASİT SANTRAL TASARIMI
  • Hızlı geri ödeme sağlayan rekabetçi yatırım maliyeti

KOMPAK VE OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ DİZAYN
KOMPAK VE OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ DİZAYN
  • Dahaz az operatörle daha düşük işletme maliyeti
KURULUM ESNEKLİĞİ
KURULUM ESNEKLİĞİ
  • Kurulumda, mevcut alan ve üretim süreci gereksinimlerine daha iyi uyulmasında herhangi bir sınırlama ve kısıtlama yoktur.
HIZLI DEVREYE ALMA VE DURUŞ
HIZLI DEVREYE ALMA VE DURUŞ
  • Daha çok üretim saati
  • Kolay bakım
SU ARITMA TESİSİ VE SU KAYNAĞI GEREKTİRMEZ
SU ARITMA TESİSİ VE SU KAYNAĞI GEREKTİRMEZ
  • Su ihtiyacı yoktur
  • Daha yüksek sürdürülebilirlik
ÇEŞİTLİ KOŞULLARDA YÜKSEK VERİM
ÇEŞİTLİ KOŞULLARDA YÜKSEK VERİM
  • Elde edilen maksimum enerjiyi kullanma imkanı

7 adet gaz motorundan performans ve geri ödeme süresi;

ROLLS ROYCE B35:40 V20AG2 MODEL 7 ADET GAZ MOTORU I OPERASYONEL YÜK 100% I YAKIT : DOĞAL GAZ

50,400 kg/saat 380 C° 140 C° 25.3 MWT 5.5 MWe 6 yıl 3 yıl 2 yıldan az
Egzos gazı debisi (herbir motor için) Egzos gazı sıcaklığı Atık Isı Geri Kazanımı Egzos Çıkış Sıcaklığı Geri Kazanılan Termal Güç Üretilen Güç Geri Ödeme Süresi (50 USD/Mwsaat) Geri Ödeme Süresi (100 USD/Mwsaat) Geri Ödeme Süresi (20 USD/Mwsaat)

EXERGY’nin ORC türbinlerinin kapasiteleri 1 MWe ile 20 MWe arasındadır.

Want to learn if we can help your business become more efficient and sustainable?
Get a tailored solution
KURULU GÜÇ
KURULU GÜÇ
6 MWe
SANTRAL SAYISI
SANTRAL SAYISI
10
EŞDEĞER PETROL TASARRUFU TOE/YIL
EŞDEĞER PETROL TASARRUFU TOE/YIL
9100
EŞDEĞER CO2 TASARRUFU TOE/YIL
EŞDEĞER CO2 TASARRUFU TOE/YIL
17800
UYGULAMALAR:
GAZ MOTORLARI
GAZ MOTORLARI
DİZEL MOTORLAR
DİZEL MOTORLAR
BİYOGAZ MOTORLARI
BİYOGAZ MOTORLARI
GAZ TÜRBİNLERİ
GAZ TÜRBİNLERİ
GAZ TÜRBİNLERİ (KOMPRESÖR İSTASYONLARI)
GAZ TÜRBİNLERİ (KOMPRESÖR İSTASYONLARI)

GAZ TÜRBİNLERİNDEN VEYA MOTORLARDAN ATIK ISI GERİ KAZANIMI

Isı geri kazanım sistemi, ORC modülünü ısı geri kazanımı ara döngüsü yoluyla beslemek için termal gücü motorların veya türbinlerin egzozundan çıkarır. Genellikle yağ olan ara sıvı, organik sıvının buharlaştığı ORC buharlaştırıcısındaki organik sıvıya ısı aktarır. Buharlaşmış akışkan daha sonra türbine geçer. Burada buhar genleşerek türbinin dönmesini ve jeneratörün elektrik üretmesini sağlar.

Buharlaşan organik akışkan daha sonra çevrime tekrar dönmeden önce pompa tarafından sıvıya dönüştüğü kondansatöre geçer.

Yukarıda tarif edilen konvansiyonel ORC sistemi, buhar teknolojisine göre bazı avantajlar sağlamaktadır. Ancak sıcak baca gazı ile arayüzde yanıcı akışkanların kullanılmasını gerektiren bir ara ısı transfer teknolojisi ile daha karmaşık bir santral tasarımına sahiptir.

EXERGY'nin WHR sistemleri üzerindeki Ar-Ge faaliyetleri, bugün, buhar teknolojisinin ve ORC teknolojisinin faydalarını birleştiren yenilikçi bir ORC konfigürasyonu (patent başvurusu yapılmıştır) ile bu boşluğa bir cevap vermeye odaklanmaktadır.