Küçük biyokütle santrallerinde; yüksek verim, uygulanabilirlik ve enerji kaynağına bağlı yükü takip etme yeteneği nedeniyle ORC teknolojisi ideal seçimdir.  

Ayrıca, geleneksel biyokütle çözümleri için buhar türbininin ortadan kaldırılması ile bir dizi bakım ve operasyonel avantajlar getirmektedir.

Biyokütleden enerji üretimi için EXERGY çözümü, bir biyokütle kazanı ile birleştirilmiş Radyal Çıkış Çıkışlı Türbin kullanan ORC modülüdür. ORC modülü; elektrik gücü ve termal güç üretmek için kullanılabilir. Bu modül aşağıdaki gibi kombine ısı ve güç üretimi (CHP) amaçları için kullanılır:

Endüstriyel uygulamalar için kojenerasyon
Endüstriyel uygulamalar için kojenerasyon
Bölge veya konut ısıtması
Bölge veya konut ısıtması
Trijenerasyon (ısıtma ve soğutma amaçlı sıcak ve soğuk akışların üretimi)
Trijenerasyon (ısıtma ve soğutma amaçlı sıcak ve soğuk akışların üretimi)
NEDEN BİYOKÜTLE SANTRALİ KURULMALIDIR?
 • 1. Atık bertarafını ortadan kaldırır ya da azaltır:


  Biyokütle enerji santralleri, endüstriyel işlemlerden kaynaklanan atık organik maddeleri kullanarak atık bertaraf maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • 2. Enerji maliyetlerini azaltır:


  Biyokütle enerji santralleri, atık organik kaynaklardan elektrik üreterek satın alınan enerji miktarını azaltır ve enerji maliyetlerini düşürür. 
 • 3. İşletme maliyetlerini azaltır:

  Enerji maliyetleri düşürülür ve atık bertarafı da işletme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur.
 • 4. Geleneksel elektrik sistemine bağımlılığı en aza indirgeme:


  Biyokütle enerji santralleri, endüstriyel uygulamalara enerji sağlamak için doğrudan elektrik üretebildiği gibi elektrik üretmekte ya da şebekeye erişimi zor olan uzak veya izole alanlar ve konutlar için elektriğe daha kolay ve güvenilir bir erişim sağlar.
 • 5. Atık kaynağın çok yönlülüğünden yararlanın:


  Biyokütle enerji santralleri, ısıtma amacıyla hem elektrik hem de termal güç üretebilir, böylece iki görevi yerine getirebilir ve işletmeniz için çok karlı bir çözüm haline gelebilir.
 • 6. Sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltın:


  Güç üretimi için ikincil veya üçüncül atık biyokütle kullanan biyokütle enerji santraller, fosil yakıtların kullanımını ve dolayısıyla SOx, NOx ve CO2 emisyonlarını ve ayrıca atık depolama alanlarındaki atık miktarını azaltır.
KURULU BİYOKÜTLE GÜCÜ
KURULU BİYOKÜTLE GÜCÜ
5,8  MWe
SANTRAL SAYISI
SANTRAL SAYISI
6
ORTALAMA SANTRAL KAPASİTESİ
ORTALAMA SANTRAL KAPASİTESİ
1 MWe
EŞDEĞER PETROL TASARRUFU toe/yıl
EŞDEĞER PETROL TASARRUFU toe/yıl
8000
EŞDEĞER CO2 TASARRUFU toe/yıl
EŞDEĞER CO2 TASARRUFU toe/yıl
13000

"Yakıt" olarak kullanılabilecek olan kazanın biyokütle beslemesi, örneğin odun endüstrisi artıklarını, zeytin atıklarını veya diğer ikincil biyokütleyi kapsamaktadır

Bir ORC biyokütle santralinin birkaç avantajlı özelliği vardır: :
TEK BİR ÇÖZÜMDE HEM ISI HEM GÜÇ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA
TEK BİR ÇÖZÜMDE HEM ISI HEM GÜÇ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA
 • Yatırım maliyet oranına göre daha yüksek güç ve verimlilik
 • % 30'a varan elektrik verimliliği
KANITLANMIŞ VE TERCİH EDİLEN TEKNOLOJİ
KANITLANMIŞ VE TERCİH EDİLEN TEKNOLOJİ
 • Yüksek güvenilirlik
BİYOKÜTLE KALİTESİNDE ESNEKLİK
BİYOKÜTLE KALİTESİNDE ESNEKLİK
 • Daha geniş uygulama alanı
 • Biyokütlede ön işleme ihtiyaç olmaması
KOMPAK VE MODÜLER SANTRALLER
KOMPAK VE MODÜLER SANTRALLER
 • Kolay kurulum
 • Daha az inşaat işleri
BUHAR TÜRBİNİ YOK
BUHAR TÜRBİNİ YOK
 • Daha basit işletme
 • Düşük bakım maliyetleri
SU İHTİYACI OLMAMASI
SU İHTİYACI OLMAMASI
 • Çevreye etkinin azaltılması
 • Su kaynağından uzak santral kurma imkanı
BİYOKÜTLEDEN ORC ÇEVRİMİ

Yakma işlemini gerçekleştiren kazan, ORC modülünü beslemek için biyokütleyi termal güce dönüştürür. Sıcak egzoz gazı eşanjördeki aracı akışkanı ısıtır. ORC kazan termal gücü ORC evaporatörüne aktarır. Kazan ve ORC arasındaki yaygın olarak kullanılan aracı akışkanlar; termal yağ, basınçlı su veya buhardır. Aracı akışkan, organik sıvının buharlaştığı ORC buharlaştırıcısındaki organik sıvıya ısı aktarır. Buharlaşmış akışkan daha sonra türbine geçer. Burada genleşerek türbinin dönmesini ve jeneratörün elektrik üretmesini sağlar.