GREEN POWER THROUGH INNOVATION
Sürdürülebilir
ve verimli enerji üretimi
için değerli yenilikler
ortaya çıkartma tutkusu  DETAYLI BILGI IÇIN
RADYAL DIŞ ÇIKIŞLI
TÜRBİNLE
ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ

EXERGY, yenilikçi ve öncü Radyal Dış Çıkışlı Türbiniyle Organik Rankin Çevrim (ORC) sistemleri geliştirmekte, mühendisliğini yapmakta ve üretmektedir.

ORC sistemleri biyokütle, güneş, jeotermal enerji ve atık ısı geri kazanımı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek için kullanılır.

Geleneksel Rankin çevrimiyle kıyaslandığında daha yüksek verimlilik ve esneklik sağlarlar ve farklı koşullar altında kullanılabilirler.
EXERGY, ORC türbin ve santralin geliştirme ve üretim süreçlerini kendi bünyesinde yapmaktadır. Bu süreçlere Ar-Ge, test, mühendislik, proje yönetimi ve satış sonrası hizmetler dahildir.

EXERGY, yıllık cirosu yaklaşık 900 milyon EUR olan ve dünya genelinde 2.300 çalışanı ile uluslararası bir yüksek teknoloji grubu olan TICA GRUBU'nun bir parçasıdır.

Environmental Stewardship
Want to discuss a project
with us?
Çevresel Sorumluluk
Environmental Stewardship
İşletmede olan santrallerimizle her yıl 
514.774
ton eşdeğeri petrolden tasarruf ediyoruz

Environmental Stewardship
Bu da toplamda
550.000
aracın yıllık tüketimine denk gelmektedir
(*araç başına ortalama 20.000 km/yıl)